Kontrakty budowlane

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu robót budowlanych reprezentując inwestorów, wykonawców, podwykonawców oraz projektantów. Kancelaria zajmuje się nie tylko procesami sądowymi na tle rozliczenia inwestycji, ale także kształtowaniem wzajemnych praw i obowiazków uczestników inwestycji.