Obsługa korporacyjna firm

Od 1996r. roku Kancelaria świadczy pomoc prawną dla spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie:

  • obsługi Zarządów i Rad Nadzorczych, przygotowania regulaminów Zarządów i Rad Nadzorczych,
  • przygotowania i obsługi prawnej Walnych Zgromadzeń wspólników i zgłaszania do Krajowego Rejestru Sądowego danych wynikających z powziętych uchwał,
  • podwyższania kapitału zakładowego (również w ramach kapitału docelowego),
  • umarzania akcji i obniżania kapitału zakładowego,
  • procedury uchylania i unieważniania uchwał walnych zgromadzeń,
  • odpowiedzialności członków Zarządu za zobowiązania spółki i zakazu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.