Postępowanie rejestrowe przed Krajowym Rejestrem Sądowym

Kancelaria świadczy usługi we wszystkich sprawach rejestrowych:

  • rejestracji spółek,
  • przekształcania spółek,
  • zgłaszania zmian statutów,
  • podwyższania kapitału zakładowego,
  • umarzania akcji i obniżania kapitału zakładowego,
  • rozwiązywania i likwidacji spółek,
  • wypowiedzenia udziału w spółce,
  • zgłaszania wniosków o wpis w rejestrze dłużników niewypłacalnych.