Postępowanie upadłościowe i naprawcze

W ramach postępowania upadłościowego i naprawczego Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

  • zastępstwa prawnego wierzycieli w toku postępowania upadłościowego,
  • reprezentowania wierzycieli i dłużników w postępowaniu o ogłoszenie upadłości,
  • zgłaszania wierzytelności,
  • prowadzenia postępowań w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużników.