Prawo konsumenckie i ochrona dóbr osobistych

Kancelaria wspiera przedsiębiorców w konstruowaniu ich umów i kontraktów z udziałem konsumentów.

 

Kancelaria występowała w postępowaniach sądowych wynikających z prawa prasowego, związanych z ochroną dóbr osobistych.