Spory sądowe

Kancelaria z sukcesami świadczy usługi w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Prowadzenie dużej praktyki procesowej z ponad trzema tysiącami zakończonych procesów sądowych, pozwala zagwarantować naszym Klientom profesjonalizm i praktyczne podejście do prowadzonych sporów.


Kancelaria reprezentuje Klientów w przed sądami arbitrażowymi.