Zabezpieczanie wierzytelności

Ten zakres usług wiąże się ściśle z pomocą świadczoną przedsiębiorcom w zakresie dochodzenia należności. Dzięki doświadczeniom zdobytym w postępowaniach egzekucyjnych Kancelaria posiada praktyczną wiedzę, zarówno w zakresie wyboru odpowiednich środków zabezpieczenia jak i możliwości “zwalczania” zabezpieczeń.

 

Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie:

  • oceny kontraktów w zakresie zabezpieczenia wierzytelności,
  • przedstawienia systemu zabezpieczeń osobistych i rzeczowych dostosowanego do potrzeb klienta,
  • ustanawiania hipotek przymusowych i umownych,
  • ustanawiania zastawów rejestrowych i składanie wniosków o ich ujawnienie w sądowym rejestrze zastawów,
  • audytu działów sprzedaży i windykacji funkcjonujących u Klienta,
  • wykorzystania w praktyce prawa wekslowego.