Ariel Falkiewicz

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktor nauk prawnych tejże uczelni (specjalizacja: postępowanie karne). Publikował w prestiżowych czasopismach prawniczych w Polsce (m.in. Prawo Asekuracyjne, Europejski Przegląd Sądowy, Palestra, Prokuratura i Prawo) oraz za granicą (European Criminal Law Review).


Zagadnienia, którymi zajmuje się zawodowo są skoncentrowane na problematyce karnistycznej (w szczególności przestępczość gospodarcza oraz postępowania transgraniczne - ekstradycja, ENA) oraz cywilistycznej (prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo zobowiązań).