Cezary Jezierski

Radca prawny,  wspólnik, koncentruje się na szeroko rozumianych zagadnieniach prawa gospodarczego, a w szczególności obsługi prawnej połączeń kapitałowych i transakcji handlowych, prawie spółek, prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych.


Wykonywał zawód sędziego w sądzie gospodarczym. Prowadzi sprawy sądowe przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Reprezentuje Klientów w mediacjach oraz prowadzi mediacje. Pełni funkcję Prezesa Stałego Sądu Polubownego i Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie oraz Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych.