Ewa Wyszyńska

Radca prawny, wspólnik, skupia się na prawie cywilnym, prawie handlowym (w szczególności umarzaniu akcji), ochronie danych osobowych, prawie dotyczącym nieruchomości, księgach wieczystych i hipotece, prawie konsumenckim oraz rejestrze zastawów.


Zajmuje się także zastępstwem procesowym w szczególności w postępowaniach związanych z dochodzeniem należności, w tym wynikających z umów o roboty budowlane, a także postępowaniami przed Krajowym Rejestrem Sądowym.