Marta Krasnodębska

Asystentka prawnika - zapewnia wsparcie prawno-administracyjne Kancelarii; zajmuje się przygotowywaniem projektów dokumentów związanych z bieżącymi zadaniami Kancelarii, sprawuje nadzór nad organizacją, przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji, a także zapewnia właściwe funkcjonowanie sekretariatu. Pani Marta Krasnodębska ma doświadczenie w kontaktach z sądami i komornikami, w kwestii ustalania stanu postępowań sądowych oraz egzekucyjnych prowadzonych przez Kancelarię, a także w innych czynnościach związanych z windykacją należności.