Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej? Zgłoś się do nas już dziś!

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej? Zgłoś sprawę do nas już dziś!

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej? Zgłoś się do nas już dziś!

Aktualności

Po frankowiczach ruszyli do sądów kredytobiorcy złotówkowi.

Są już pierwsze korzystne wstępne rozstrzygnięcia w sprawach, które dają nadzieję na znaczne zmniejszenie wysokości rat kredytu.

Rata składa się w większości z raty odsetkowej tj. stawki WIBOR-u i stałej marży banku. Sąd w Katowicach wydał postanowienie zabezpieczające, którym zmniejszył ratę kredytobiorców, usuwając z umowy WIBOR i pozostawiając jedynie stałą marżę banku.To nie jest koniec sprawy. Ale może być to przełom.

Analiza dotychczasowego orzecznictwa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jak również wyroków zapadłych na tle tzw. spraw kredytów frankowych wskazuje na ugruntowaną linię orzeczniczą w sprawach kredytów. Otóż konsumenta nie wiążą te zapisy umowy kredytowej, które są dla konsumenta – kredytobiorcy niejasne, nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione oraz są jednostronnie korzystne dla banku.

Dlatego też, w zależności od treści zawartej umowy kredytu złotówkowego kredytobiorca może skierować do sądu żądanie o :

  1. usunięcie z umowy kredytowej wskaźnika WIBOR-u; w takiej sytuacji oprocentowaniem kredytu będzie stałą marża banku a bank zwróci Ci nadpłatę,
  2. usunięcie z umowy oprocentowania kredytu tj. WIBOR-u oraz marży banku; w takiej sytuacji odzyskasz od banku wszystkie wpłacone dotychczas odsetki,
  3. unieważnienie umowy kredytowej; w takiej sytuacji uznajemy, że do umowy nigdy nie doszło a strony wzajemnie zwracają sobie świadczenia tj. bank zwróci Ci kwotę wszystkich rat kapitałowo – odsetkowych a Ty zwrócisz bankowi wypłacony kapitał.

Nasza Kancelaria z sukcesem prowadzi sprawy o unieważnienie lub wyeliminowanie niedozwolonych klauzul w kredytach CHF i gotowa jest przełożyć doświadczenie w tych sprawach, na kredyty złotówkowe oprocentowane stawką WIBOR.

CO OFERUJEMY: 

  • analizę umowy kredytu pod kątem niedozwolonych klauzul umownych;
  • zabezpieczenie roszczeń i reprezentowanie klienta przed sądem;
  • doświadczony zespół;
  • korzystne finansowanie postępowania. 

Dlaczego my?

Doświadczenie

Kilkanaście lat praktyki to gwarancja jakości.

Profesjonalizm

Zespół doświadczonych prawników.

Porady prawne online

Indywidualna porada prawna, to coś więcej niż przytoczenie właściwych
przepisów prawnych. To przede wszystkim znalezienie rozwiązania, dla
nurtującego Klienta problemu.

Dlaczego my?

Doświadczenie

Kilkanaście lat praktyki to gwarancja jakości.

Profesjonalizm

Zespół doświadczonych prawników.

Porady Prawne Online

Indywidualna porada prawna, to coś więcej niż przytoczenie właściwych przepisów prawnych. To przede wszystkim znalezienie rozwiązania, dla nurtującego Klienta problemu.

Dlaczego my?

Doświadczenie

Kilkanaście lat praktyki to gwarancja jakości.

Profesjonalizm

Zespół doświadczonych prawników.

Porady Prawne Online

Indywidualna porada prawna, to coś więcej niż przytoczenie właściwych przepisów prawnych. To przede wszystkim znalezienie rozwiązania, dla nurtującego Klienta problemu.

Poznaj nas

Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni radcowie prawni, adwokaci i prawnicy. Każdy projekt realizowany jest przez specjalistów z danej dziedziny prawa. Pracownicy i współpracownicy Kancelarii zapewniają wszechstronną i kompleksową obsługę najbardziej nawet złożonych spraw i projektów.

Ewa Wyszyńska

radca prawny
Radca prawny, wspólnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2010r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. W pracy zawodowej skupia się na szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym prawie spadkowym, windykacji należności, dochodzeniu odszkodowań oraz prawie gospodarczym, w szczególności prawie korporacyjnym oraz obsłudze postępowań związanych z inwestycjami budowlanymi. Wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami, opracowuje projekty kontraktów oraz udziela porad prawnych. Wspiera Klientów w procesach związanych z fuzjami oraz przekształceniami, w tym w procesie rejestracji w KRS oraz zapewnia stałą obsługę organów spółek prawa handlowego.

Cezary Jezierski

radca prawny, mediator

Radca prawny, wspólnik, koncentruje się na szeroko rozumianych zagadnieniach prawa gospodarczego, a w szczególności obsługi prawnej połączeń kapitałowych i transakcji handlowych, prawie spółek, prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych.

Wykonywał zawód sędziego w sądzie gospodarczym. Prowadzi sprawy sądowe przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Reprezentuje Klientów w mediacjach oraz prowadzi mediacje jako mediator. Jest mediatorem sądowym oraz wpisanym na listy mediatorów między innymi przy: Ośrodku Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, Sądu Polubownego przy Prokuratorii

Izabela Księżak

radca prawny
Izabela Księżak Radca prawny, wspólnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, od 2014r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, w szczególności w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, w sprawach o rozwód, separację oraz w sprawach dotyczących podziału majątku małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z odzyskiwaniem należności od dłużników. Posiada wieloletnie doświadczenie w ustalaniu i analizie stanu majątkowego dłużników, nadzorując prowadzenie postępowań egzekucyjnych w tym zakresie.

Poznaj nas

Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni radcowie prawni, adwokaci i prawnicy. Każdy projekt realizowany jest przez specjalistów z danej dziedziny prawa. Pracownicy i współpracownicy Kancelarii zapewniają wszechstronną i kompleksową obsługę najbardziej nawet złożonych spraw i projektów.

Cezary Jezierski

radca prawny, mediator

Radca prawny,  wspólnik, koncentruje się na szeroko rozumianych zagadnieniach prawa gospodarczego, a w szczególności obsługi prawnej połączeń kapitałowych i transakcji handlowych, prawie spółek, prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych.


Ewa Wyszyńska

radca prawny

Radca prawny, wspólnik, skupia się na prawie cywilnym, prawie handlowym (w szczególności umarzaniu akcji), ochronie danych osobowych, prawie dotyczącym nieruchomości, księgach wieczystych i hipotece, prawie konsumenckim oraz rejestrze zastawów.

Izabela Księżak

radca prawny

Radca prawny, specjalizuje się w prawie rodzinnym, w szczególności w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, w sprawach o rozwód, separację oraz w sprawach dotyczących podziału majątku małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Poznaj nas

Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni radcowie prawni, adwokaci i prawnicy. Każdy projekt realizowany jest przez specjalistów z danej dziedziny prawa. Pracownicy i współpracownicy Kancelarii zapewniają wszechstronną i kompleksową obsługę najbardziej nawet złożonych spraw i projektów.

Cezary Jezierski

radca prawny, mediator
Radca prawny, wspólnik, koncentruje się na szeroko rozumianych zagadnieniach prawa gospodarczego, a w szczególności obsługi prawnej połączeń kapitałowych i transakcji handlowych, prawie spółek, prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych. Wykonywał zawód sędziego w sądzie gospodarczym. Prowadzi sprawy sądowe przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Reprezentuje Klientów w mediacjach oraz prowadzi mediacje jako mediator. Jest mediatorem sądowym oraz wpisanym na listy mediatorów między innymi przy: Ośrodku Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, Sądu Polubownego przy Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan.

Ewa Wyszyńska

radca prawny

Radca prawny, wspólnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2010r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. W pracy zawodowej skupia się na szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym prawie spadkowym, windykacji należności, dochodzeniu odszkodowań oraz prawie gospodarczym, w szczególności prawie korporacyjnym oraz obsłudze postępowań związanych z inwestycjami budowlanymi. Wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami, opracowuje projekty kontraktów oraz udziela porad prawnych. Wspiera Klientów w procesach związanych z fuzjami oraz przekształceniami, w tym w procesie rejestracji w KRS oraz zapewnia stałą obsługę organów spółek prawa handlowego.

Izabela Księżak

radca prawny
Izabela Księżak Radca prawny, wspólnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, od 2014r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, w szczególności w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, w sprawach o rozwód, separację oraz w sprawach dotyczących podziału majątku małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z odzyskiwaniem należności od dłużników. Posiada wieloletnie doświadczenie w ustalaniu i analizie stanu majątkowego dłużników, nadzorując prowadzenie postępowań egzekucyjnych w tym zakresie.

Formularz kontaktowy

Biuro w Wyszkowie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42
07-200 Wyszków

tel./fax: (29) 742 51 80 / 742 92 92

e-mail: kancelaria@kancelariaclj.pl

Formularz kontaktowy

Leave this field blank

Biuro w Wyszkowie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42
07-200 Wyszków

tel./fax: (29) 742 51 80 / 742 92 92 60

604 439 455

e-mail: kancelaria@kancelariaclj.pl

Formularz kontaktowy

Leave this field blank

Biuro w Wyszkowie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42
07-200 Wyszków

tel./fax: (29) 742 51 80 / 742 92 92

e-mail: kancelaria@kancelariaclj.pl